RENERS

profesionalita, rozvoj a budúcnosť

Adresa 


RENERS s. r. o.

Gróner 1202/19

085 01  Bardejov

Slovakia


IČO: 45717958

DIČ: 2023099650


Spoločnosť je zapísaná Obchodným registrom Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka : 23442/P

                                                                                   

tel. č. +421 902 261 381

email:  reners@zoznam.sk