RENERS

profesionalita, rozvoj a budúcnosť


       Spoločnosť RENERS s.r.o. je mladá, rozvíjajúca spoločnosť, ktorá si našla svojú stabilnú pozíciu na trhu. 

      Spoločnosť pôsobí v troch odvetviach podnikania, je to stojárenstvo a výroba, stavebníctvo a obchodná čiinnosť.

     Podnikanie spoločnosti je založené na dlhoročných skúsenostiach vedenia spoločnosti a dôvere naších obchodných                partnerov, preto je pre nás prioritou budovať dobrý pracovný tým našej spoločnosti, aby sme mohli neustále zkvalitňovať naše služby ponúknuť profesionálný tým pracovníkov.